סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף 50/100/200 TVM/P

סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVM 50
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVM 200
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 50
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 100
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 200

  1. הרם שפופרת וחייג משמאל לימין
     #→[דקות (00-59)]→[שעה (00-12)]→1→4→998*→#6→165→
  2. הקש (1) ל-AM או (2) ל- PM
  3. הקש (2) לאישור
  4. נתק. או #9

document-pdf כיוון שעון בדואר קולי דגם TVP

תגיות: , , , ,