סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף 50/100/200 TVM/P

סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVM 50
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVM 200
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 50
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 100
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 200

 1. הרם שפופרת וחייג משמאל לימין
   #→[דקות (00-59)]→[שעה (00-12)]→1→4→998*→#6→165→
 2. הקש (1) ל-AM או (2) ל- PM
 3. הקש (2) לאישור
 4. נתק. או #9

document-pdf כיוון שעון בדואר קולי דגם TVP

הוראות הפעלה להקלטת תפריטים במערכת דואר קולי מסוג 50/100/200-TVP

סדר פעולות להקלטה:

 1. חייג לשלוחת הדואר הקולי לרוב זה שלוחה 500 ואו 165.
 2. הקש 6# ←
 3. (נא להקיש את מספר התיבה הקולית המבוקשת) * 998 ←
 4. נא להקיש סיסמא ואחריה סולמית (סיסמא לרוב 1231)
 5. אח"כ מקישים 5 ואח"כ מקישים 4
 6. המערכת מבקשת להכניס תפריט בחירה (בין 1-100)
 7. במקרה של תפריט חדש יושמע:נא להקליט את התפריט לאחר הצליל ובסיום ההקלטה נא להקיש 1
  – במקרה של תפריט קיים יושמע:המערכת תשמיע את ההקלטה הקיימת
  לשינוי הקש 1
  להקלטה הקש 1
  "נא להקליט את התפריט לאחר הצליל"
  בסיום ההקלטה עוצרים עם 1
 8. לאחר ההקלטה-לסקירה(השמעת הקלטה) הקש 1
  לאישור נא להקיש 2
  למחיקה וביצוע ניסיון נוסף נא להקיש 3

document-pdf הוראות הפעלה והקלטת תפריטים לדואר קולי דגם TVP