סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף 50/100/200 TVM/P

סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVM 50
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVM 200
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 50
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 100
סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVP 200

 1. הרם שפופרת וחייג משמאל לימין
   #→[דקות (00-59)]→[שעה (00-12)]→1→4→998*→#6→165→
 2. הקש (1) ל-AM או (2) ל- PM
 3. הקש (2) לאישור
 4. נתק. או #9

document-pdf כיוון שעון בדואר קולי דגם TVP

הוראות הפעלה לדואר קולי מסוג 50/200-TVM

שמיעת הודעות:

לאחר קבלת חיווי על הודעה חדשה (נורית MASSAGE דולקת- בשלוחה חכמה, צליל מקוטע- בשלוחה רגילה)

 1. חייג אל מערכת דואר קולי (לרוב 500)
 2. לקבלת הודעה הראשונה חייג 1
 3. לשמיעת ההודעה שוב חייג 1
 4. להשמעת ההודעה הבאה הקש 1 ואח"כ 2
 5. להעברת ההודעה לתיבה אחרת הקש 7 והקשב להוראות
 6. למחיקת הודעות הקש 3
 7. לעזרה הקש 0

** הפעולות נכונות לאחר שמיעת כל הודעה בנפרד**

הקלטת פתיח אישי בתיבה:

 1. חייג אל מערכת דואר קולי
 2. הקש 1+1+3 להודע הבאין מענה
 3. הקש 3 + 1 + 2 להודעה בקו תפוס
 4. הקש 3 + 1 + 3 להודעה לאחר שעות הפעילות
 5. לאחר השמע צליל (בפי)??? הקלט את הפתיח
 6. בסיום ההקלטה לחץ 1
 7. בדיקה (סקירה) הקש 1
 8. לאישור ההקלטה הקש 2
 9. להקלטה חוזרת הקש 3 וחזור על פעולות ההקלטה

שמיעת הודעות מרחוק:

 1. חייג את מספר הטלפון בארגון והמתן לשמיעת תפריט ראשי
 2. הקש # + 6 +*+ מספר שלוחה שלך
 3. פעל לפי הוראות המערכת

document-pdf מדריך למשתמש לדואר קולי TVM

הוראות הפעלה להקלטת תפריטים במערכת דואר קולי מסוג 50/200-TVM

סדר פעולות להקלטה:

 1.  חייג לשלוחת הדואר הקולי לרוב זה שלוחה 055 ואו 160.
 2. הקש 6# ←
 3. (נא להקיש את מספר התיבה הקולית המבוקשת) * 998 
 4. נא להקיש סיסמא ואחריה סולמית (סיסמא לרוב 1231).
 5. אח"כ מקישים 5 ואח"כ מקישים 3 .
 6. המערכת מבקשת להכניס תפריט בחירה (בין 1-111).
 7. במקרה של תפריט חדש יושמע:נא להקליט את התפריט לאחר הצליל ובסיום ההקלטה נא להקיש 1
  – במקרה של תפריט קיים יושמע:המערכת תשמיע את ההקלטה הקיימת
  לשינוי הקש 1
  להקלטה הקש 1
  "נא להקליט את התפריט לאחר הצליל"
  בסיום ההקלטה עוצרים עם 1
 8. לאחר ההקלטה-לסקירה(השמעת הקלטה) הקש 1
       לאישור נא להקיש 2
       למחיקה וביצוע ניסיון נוסף נא להקיש 3

document-pdf הוראות הפעלת TVM 50 200