שינוי שם בשלוחה מרכזיה TES 824

שינוי שם בשלוחה מרכזיה TES 824