הקלטת פתיח בכרטיס דיזה מרכזיות TDA/E/NCP

  1. יש לבצע פעולה זו משלוחה 131 בלבד.
  2. הרם שפרפרת האזן לצליל.
  3. חייג 361*
  4. הקש 1
  5. הקש את מספר תפריט דיזה (501 עד 534)
  6. לאחר צליל אישור הקלט את ההודעה.
  7. לסיום לחץ על לחצן AUTO DAIL STORE.
  8. הנח שפרפרת.
  9. לשמיעת ההקלטה בצע את כל הפעולות מהתחלה אלא בסעיף 4 הקש 2 במקום 1.

document-pdf הקלטת DISA TDE NCP TDA

תגיות: , ,