הוראות הפעלת תיבה קולית TDE NCP

הוראות הפעלת תיבה קולית

לשם הפעלת התיבה הקולית לשלוחה יש לבצע את הפעולה הבאה
הפניית השיחות מהשלוחה לתיבה קולית לשיחות פנים/חוץ (חד פעמי)
א. מרימים שפרפרת האזן לצליל
ב. הקש משמאל לימין 7 1 * .
ג. הקש 50 עבור שתי סוגי השיחות (תפוס/אין מענה).
ד. הקש 095.
ה. הקש #.
ו. הנח שפרפרת.

document-pdf הוראות הפעלת תיבה קולית TDE NCP