הוראות הפעלה מקוצרות למערכת דיגיטלית פנסוניק 816-TD

 להפעלת השלוחה לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת

חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מספר שלוחה 201-264 / 101-164

חיוג החוצה (קווי חוץ): חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי

חיוג למרכזנית : 0 או 101

קבלת שיחה פנימית / חיצונית : לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר

העברת שיחה – שלוחה חכמה : לחץ על לחיץ השלוחה או על TRANSFER + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת

העברת שיחה – שלוחה רגילה: לחץ FLASH + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת

הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על המתקשר , במידה והשלוחה לא מעונינת לדבר לחץ לחיץ " העברה " וחזור למתקשר . במידה ואין תשובה לאחר מספר שניות , השיחה תחזור

הפעלת החייגן " נודניק " : ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג ומנסה שוב , במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מס' שניות . נורית לחיץ SP-PHONE תהבהב בזמן ההמתנה

איתות : כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 1 והמתן למענה

חנייה: במצב ששלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול חוזר , במצב פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת

חטיפה (לקט שיחה): ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה

כללית או בקבוצה: חייג 40 ישירה: חייג 41 + מס' השלוחה או 4*

שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני

  • שלוחה חכמה – לחץ CONF וחייג למנוי השני , לאחר מענה לחץ שוב CONF
  • שלוחה רגילה – לחץ FLASH + 50וחייג למנוי השני , לאחר מענה לחץ FLASH + 50 וחייג FLASH + 3 ודבר

עקוב אחרי – שלוחה חכמה לחץ FWD/DND ו 0 2 (מיידי) או 0 4 (אין תשובה) + מספר השלוחה
ביטול – לחץ FWD/DND פלוס 0

עקוב אחרי – שלוחה פשוטה: 71020 (מיידי ) או 71030 (אין מענה) או 71040 (אין תשובה) או 71050(אין תשובה/אין מענה) + מספר השלוחה (ביטול 7100)

לא להפריע – שלוחה חכמה: לחץ על FWD / DND פלוס 1 . לביטול FWD / DND פלוס 0

לא להפריע – שלוחה רגילה: חייג 7101 + מספר השלוחה הרצויה . לביטול 7100

כריזה – לשלוחות החכמות בלבד: 33 + מס' הקבוצה 1-8 (לכל השלוחות *33) מענה: 43 + 1-8

כריזה – לכריזה חיצונית: חייג 312 ודבר. מענה לכריזה: 421

אינטרקום דלת: חייג 32 + מספר הדלת 1 עד 4 ודבר

פתיחת דלת: חייג 55 + מספר הדלת 1 עד 4 ונתק

חיוג מקוצר ( ספריה כללית ): חייג * ומספר הקוד 000-499

חיוג מקוצר פרטי – תכנות: חייג 30 + 0 עד 9 + 9 (גישה לקו חוץ ) + מספר רצוי + #

חיוג מקוצר פרטי -חיוג: חייג * 0+3 עד 9 ודבר

שיחה ממתינה: ניתן לאפשר לשלוחתך להתריע לך על שיחה נוספת שנכנסה לשלוחתך . להפעלה 7311 . ( לבטול 7310 )

איפוס שלוחה ממצב שירות: ( עקוב אחרי , לא להפריע , מוסיקה וכדומה ) חייג 790

תכנות לחצנים שלוחה חכמה:

  1. הקש 99 PROGRAM
  2. לחץ על הלחצן הרצוי
  3. לחץ (1) לתכנות שלוחה פנימית לחץ (29) לתכנות מספר מקוצר לחץ (0) לתכנות קו חוץ
  4. בסיום לחץ על לחצן AUTO DAIL STORE והרם שפרפרת והנח

document-pdf הוראות הפעלה למרכזיות TD 816

תגיות: