הוראות הפעלה למרכזיות TDE NCP

הוראות הפעלה למרכזיות TDE NCP