הוראות הפעלה לדואר קולי מסוג 50/200-TVM

שמיעת הודעות:

לאחר קבלת חיווי על הודעה חדשה (נורית MASSAGE דולקת- בשלוחה חכמה, צליל מקוטע- בשלוחה רגילה)

 1. חייג אל מערכת דואר קולי (לרוב 500)
 2. לקבלת הודעה הראשונה חייג 1
 3. לשמיעת ההודעה שוב חייג 1
 4. להשמעת ההודעה הבאה הקש 1 ואח"כ 2
 5. להעברת ההודעה לתיבה אחרת הקש 7 והקשב להוראות
 6. למחיקת הודעות הקש 3
 7. לעזרה הקש 0

** הפעולות נכונות לאחר שמיעת כל הודעה בנפרד**

הקלטת פתיח אישי בתיבה:

 1. חייג אל מערכת דואר קולי
 2. הקש 1+1+3 להודע הבאין מענה
 3. הקש 3 + 1 + 2 להודעה בקו תפוס
 4. הקש 3 + 1 + 3 להודעה לאחר שעות הפעילות
 5. לאחר השמע צליל (בפי)??? הקלט את הפתיח
 6. בסיום ההקלטה לחץ 1
 7. בדיקה (סקירה) הקש 1
 8. לאישור ההקלטה הקש 2
 9. להקלטה חוזרת הקש 3 וחזור על פעולות ההקלטה

שמיעת הודעות מרחוק:

 1. חייג את מספר הטלפון בארגון והמתן לשמיעת תפריט ראשי
 2. הקש # + 6 +*+ מספר שלוחה שלך
 3. פעל לפי הוראות המערכת

document-pdf מדריך למשתמש לדואר קולי TVM

תגיות: ,