דף מקוצר לשימוש בספריה פרטית בלבד במרכזית TDA

*אפשרי גם בשלוחה חכמה ופשוטה ניתן לתכנת רק 10 מספרים מתא 00 עד תא 09

הסבר כיצד להכניס מספרים לחיוג

דף מקוצר לשימוש בספריה פרטית בלבד במרכזית TDA

document-pdf שימוש לספריה פרטית למרכזיית TDA

תגיות: