מדריך מקוצר למשתמש בדואר קולי מסוג 50/100/200-TVP

שמיעת הודעות:

לאחר קבלת חיווי על הודעה חדשה (נורית MASSAGE דולקת- בשלוחה חכמה, צליל מקוטע- בשלוחה רגילה)

 1. חייג אל מערכת דואר קולי (לרוב  500 או 165).
 2. לקבלת הודעה הראשונה חייג 1.
 3. לשמיעת ההודעה שוב חייג 1.
 4. להשמעת ההודעה הבאה הקש 1 ואח"כ 2 .
 5. להעברת ההודעה לתיבה אחרת הקש 7 והקשב להוראות.
 6. למחיקת הודעות הקש 3.
 7. לעזרה הקש 0.

** הפעולות נכונות לאחר שמיעת כל הודעה בנפרד**

הקלטת פתיח אישי בתיבה:

 1. חייג אל מערכת דואר קולי
 2. הקש 1+1+5 להודעה באין מענה
 3. הקש 2+1+5 להודעה בקו תפוס
 4. הקש 3+1+5 להודעה לאחר שעות הפעילות
 5. לאחר השמע צליל (ביפ)??? הקלט את הפתיח
 6. בסיום ההקלטה לחץ 1
 7. בדיקה (סקירה) הקש 1
 8. לאישור ההקלטה הקש 2
 9. להקלטה חוזרת הקש 3 וחזור על פעולות ההקלטה

שמיעת הודעות מרחוק:

 • חייג את מספר הטלפון בארגון והמתן לשמיעת תפריט ראשי
 • הקש # + 6 +*+ מספר שלוחה שלך
 • פעל לפי הוראות המערכת

document-pdf TVP מדריך למשתמש לדואר קולי דגם