כיוון שעון במרכזיות אנאלוגיות TEA 308

השינוי יתבצע מכל שלוחה חכמה.

  1. לחץ על לחצן PROGRAM
  2. חייג [*]←[#]←[1234]
  3. חייג [000]
  4. לחץ פעמיים על SP-PHONE
  5. חייג שעה: [12..01] ← לחץ לחצן [FWD/DND]
  6. חייג דקות: [59..00]
  7. לחץ לחצן [FWD/DND]
  8. לחץ STORE ← לחץ לחצן לחץ:HOLD
  9. לסיום לחץ: PROGRAM

document-pdf כיוון שעון במרכזיות אנאלוגיות TEA 308

מדריך למשתמש למערכת KX-TEA308

KX-TEA308_HEB-1

מדריך למשתמש למערכת טלפונית משולבת מתקדמת דגם KX-TEA308
מדריך למשתמש למערכת טלפונית משולבת מתקדמת דגם TEA 308