ספריה ציבורית – חיוג מקוצר מרכזיה TD1232/816/500

ספריה ציבורית – חיוג מקוצר מרכזיה TD-500
ספריה ציבורית – חיוג מקוצר מרכזיה TD-816
ספריה ציבורית – חיוג מקוצר מרכזיה TD-1232

במערכת זו קיימת ספריה של חיוג מקוצר בעלת 100 מספרים הניתנים לתכנות לפי צרכי הלקוח.
חיוג המקוצר נועד להקל על הצורך לזכור את כל הלקוחות והגורמים אתם אנו עובדים ומאפשר שימוש קל לכל השלוחות במערכת.
החיוג המקוצר מתחיל מ 00 עד 499.
התכנות מתבצע מהטלפון החכם שמחובר לשלוחה 101 במצב שאין שיחות נכנסות או בהמתנה ובשפופרת מונחת יש לבצע:

 1. לחץ על לחיץ PROGRAM
 2. לחץ על לחיץ *
 3. לחץ על לחיץ *
 4. חייג את סיסמת המערכת : 1234
 5. חייג קוד כניסה לתכנות חיוג מקוצר 001 על הצג יופיע : Speed Dialing
 6. לחץ על לחיץ SP-PHONE על הצג יופיע: < ? Speed No
 7. חייג את הקוד הרצוי : 000 עד 499 על הצג יופיע : Not Stored : 00
 8. חייג את קוד הגישה לקו חוץ – בדרך כלל 9 או 81 עד 86
 9. חייג את המספר הרצוי
 10. לחץ על לחיץ AUTO DIAL/STORE

כללי:

 • לעבור לקוד הבא לחץ על לחיץ SP-PHONE
 • לחזור לקוד אחורה לחץ על לחיץ REDIAL
 • לביטול מספר שתוכנת בטעות לחץ על לחיץ TRANSFER
 • לשינוי קוד שתוכנת יש לתכנת אותו שוב

חיוג בעזרת החיוג המקוצר – ספריה ציבורית:
טלפון חכם: לחץ על AUTO DIAL + SP-PHONE + קוד מקוצר רצוי טלפון רגיל : הרם שפופרת +* + קוד מקוצר רצוי
טלפון רגיל: הרם שפופרת +* + קוד מקוצר רצוי

document-pdf ספריה ציבורית וחיוג מקור למרכזיות TD 1232 816 500

כיוון שעון למרכזיות פנסוניק 500/1232/816-TD

כיוון שעון למרכזיות פנסוניק 500-TD
כיוון שעון למרכזיות פנסוניק 816-TD
כיוון שעון למרכזיות פנסוניק 1232-TD

השינוי יתבצע ע"י השלוחה הראשית בד"כ מספרה 101.הפעולות יעשו ללא הרמת שפרפרת.

 1.  לחץ על לחצן PROGRAM. (נמצא בצד שמאל של התצוגה)
 2. חייג [*] ← [*]
 3. הקש סיסמא: 1231
 4. חייג [000] (יופיע במסך: DATE & TIME SET)
 5. לחץ על SP-PHONE
 6. לחץ על SP-PHONE
 7. הקש את השעה
 8. הקש את הדקות
 9. לחץ על לחצן AUTO DIAL / STORE
 10. לסיום הרם שפופרת והנח בחזרה

document-pdf כיוון שעון במרכזיות 1232 500 816 TD

הוראות הפעלה מקוצרות למערכת דיגיטלית פנסוניק 500-TD

 להפעלת השלוחה לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת

חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מספר שלוחה 201-264 / 101-164

חיוג החוצה (קווי חוץ): חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי

חיוג למרכזנית : 0 או 101

קבלת שיחה פנימית / חיצונית : לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר

העברת שיחה – שלוחה חכמה : לחץ על לחיץ השלוחה או על TRANSFER + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת

העברת שיחה – שלוחה רגילה: לחץ FLASH + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת

הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על המתקשר , במידה והשלוחה לא מעונינת לדבר לחץ לחיץ " העברה " וחזור למתקשר . במידה ואין תשובה לאחר מספר שניות , השיחה תחזור

הפעלת החייגן " נודניק " : ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג ומנסה שוב , במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מס' שניות . נורית לחיץ SP-PHONE תהבהב בזמן ההמתנה

איתות : כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 1 והמתן למענה

חנייה: במצב ששלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול חוזר , במצב פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת

חטיפה (לקט שיחה): ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה

כללית או בקבוצה: חייג 40 ישירה: חייג 41 + מס' השלוחה או 4*

שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני

 • שלוחה חכמה – לחץ CONF וחייג למנוי השני , לאחר מענה לחץ שוב CONF
 • שלוחה רגילה – לחץ FLASH + 50וחייג למנוי השני , לאחר מענה לחץ FLASH + 50 וחייג FLASH + 3 ודבר

עקוב אחרי – שלוחה חכמה לחץ FWD/DND ו 0 2 (מיידי) או 0 4 (אין תשובה) + מספר השלוחה
ביטול – לחץ FWD/DND פלוס 0

עקוב אחרי – שלוחה פשוטה: 71020 (מיידי ) או 71030 (אין מענה) או 71040 (אין תשובה) או 71050(אין תשובה/אין מענה) + מספר השלוחה (ביטול 7100)

לא להפריע – שלוחה חכמה: לחץ על FWD / DND פלוס 1 . לביטול FWD / DND פלוס 0

לא להפריע – שלוחה רגילה: חייג 7101 + מספר השלוחה הרצויה . לביטול 7100

כריזה – לשלוחות החכמות בלבד: 33 + מס' הקבוצה 1-8 (לכל השלוחות *33) מענה: 43 + 1-8

כריזה – לכריזה חיצונית: חייג 312 ודבר. מענה לכריזה: 421

אינטרקום דלת: חייג 32 + מספר הדלת 1 עד 4 ודבר

פתיחת דלת: חייג 55 + מספר הדלת 1 עד 4 ונתק

חיוג מקוצר ( ספריה כללית ): חייג * ומספר הקוד 000-499

חיוג מקוצר פרטי – תכנות: חייג 30 + 0 עד 9 + 9 (גישה לקו חוץ ) + מספר רצוי + #

חיוג מקוצר פרטי -חיוג: חייג * 0+3 עד 9 ודבר

שיחה ממתינה: ניתן לאפשר לשלוחתך להתריע לך על שיחה נוספת שנכנסה לשלוחתך . להפעלה 7311 . ( לבטול 7310 )

איפוס שלוחה ממצב שירות: ( עקוב אחרי , לא להפריע , מוסיקה וכדומה ) חייג 790

תכנות לחצנים שלוחה חכמה:

 1. הקש 99 PROGRAM
 2. לחץ על הלחצן הרצוי
 3. לחץ (1) לתכנות שלוחה פנימית לחץ (29) לתכנות מספר מקוצר לחץ (0) לתכנות קו חוץ
 4. בסיום לחץ על לחצן AUTO DAIL STORE והרם שפרפרת והנח

document-pdf הוראות הפעלה למרכזיות TD 500