שינוי שם בשלוחה במרכזייה אנאלוגית

שינוי שם בשלוחה במרכזייה אנאלוגית