שימוש לספריה פרטית למרכזיית TDA

שימוש לספריה פרטית למרכזיית TDA