סדרת DT

סדרת DT

סדרת טלפונים דיגיטליים חכמים המאפשרים שימוש במגוון תכונות מתקדמות תוך כדי ניצול ושימוש בתשתית הטלפון הקיימת בארגון .

עיצוב אגרונומי  והנדסת אנוש  הם חלק בלתי מתפשר בסדרה זו .

מיגוון התכונות בטלפונים אלו :

 לחיצי תכונות עם נורית ביקורת

  לחצני תצוגה משתנים*

  רשימת שיחות אחרונות

 חיפוש שמי בספר טלפונים ארגוני  עשר מנגינות צלצול*

 •   הטייה נפרדת ועצמאית של גוף   המכשיר
 •      והתצוגה*
 •   מודול Bluetooth אופציונלי*
 •   לחצן ניווט מרכזי לגישה   נוחה ומהירה
 •   תצוגה אלפא- נומרית   מוארת*
 • לחצנים גמישים לתכנות
 • חיוג חוזר אוטומטי
 • ממשק מובנה למערכת ראש
 • כיוון עוצמת תצוגה, צלצול ושמע
 • נורית חיווי להודעות / צלצול   אלקטרוני
 • דיבורית איכותית
 • שקע לחיבור מכשיר דיגיטלי נוסף ((DXDP
 • לחיצי תכונות קבועים