כיוון שעון במרכזיות אנאלוגיות TEA 308

כיוון שעון במרכזיות אנאלוגיות TEA 308