כוון שעון למרכזיה פנסוניק TDE 100

השינוי יתבצע ע"י השלוחה הראשית בד"כ מספרה 101.
הפעולות יעשו ללא הרמת שפרפרת
1. לחץ על לחצן PROGRAM. (נמצא בצד שמאל של התצוגה)
2. חייג [*]  [*] .
3. הקש סיסמא: 1234.
4. חייג [000] (יופיע במסך: DATE & TIME SET).
5. הקש על ENTER.
6. לחץ על SP-PHONE.
7. הקש את השעה.
8. הקש את הדקות.
9. לחץ על לחצן STORE AUTO DIAL /.
10. לסיום הרם שפופרת והנח בחזרה.

תגיות: