הוראות הפעלה מקוצרות למערכת TES 824

להפעלת השלוחה לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת

חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מספר שלוחה 101 עד 124 .
חיוג החוצה (קווי חוץ): חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי .
חיוג למרכזנית: 0 או 101 .
קבלת שיחה פנימית / חיצונית: לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר .
העברת שיחה:  שלוחה חכמה: לחץ על לחיץ השלוחה או על TRANSFER + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .
העברת שיחה: שלוחה רגילה: לחץ FLASH או איתות + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .
הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על המתקשר , במידה והשלוחה לא מעונינת לדבר לחץ לחיץ " העברה " וחזור למתקשר . במידה ואין תשובה לאחר כחצי דקה , השיחה תחזור .
הפעלת החייגן "נודניק"( בטלפון חכם בלבד ): ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג ומנסה שוב , במידה ותפוס שוב החייגן יבצע המתנה וחיוג לסירוגין. נורית לחיץ SP-PHONE תהבהב בזמן ההמתנה .
איתות: כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 2 והמתן למענה .
חנייה: במצב ששלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול חוזר , במצב פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת .
חטיפה ( לקט שיחה ): ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה . כללית או בקבוצה : חייג 40 ישירה : חייג 4 + מס' השלוחה .
חטיפה ממשיבון: חייג לשלוחת המשיבון בהישמע צליל תפוס חייג 4 ודבר .
שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני .
שלוחה חכמה – לחץ CONF וחייג למנוי השני , לאחר מענה לחץ שוב CONF .
שלוחה רגילה – לחץ FLASH או איתות וחייג למנוי השני , לאחר מענה לחץ FLASH או איתות וחייג 3 ודבר .
עקוב אחרי: שלוחה חכמה: לחץ FWD/DND ו 1(מיידי) או 2 (תפוס או אין תשובה) + מספר השלוחה הרצויה # + . ביטול – לחץ  FWD / DND ו + 0#.
עקוב אחרי: שלוחה פשוטה: 712 (מיידי ) או 714 (אין תשובה או תפוס ) + מספר השלוחה הרצויה # + . ביטול  – 710# .

לא להפריע: שלוחה חכמה: לחץ על FWD/DND ו + 4#. ביטול – FWD/DND ו + 0#
לא להפריע: שלוחה רגילה: חייג: 714# . לביטול: 710#

כריזה: לשלוחות החכמות בלבד: 33 + מס' הקבוצה 1-8 (לכל השלוחות 330 ) .
כריזה: לכריזה חיצונית: חייג 34 ודבר . מענה לכריזה: 43 .

אינטרקום דלת: חייג 31 + 'מס דלת 1-4 ודבר. פתיחת דלת חייג 55 + מס' דלת 1-4 ונתק .

חיוג מקוצר ( ספריה כללית ): חייג * ומספר הקוד  00-99.
חיוג מקוצר פרטי: תכנות : חייג *2 + (0 עד 9)  + 9 (גישה לקו חוץ) + מספר רצוי + #.
חיוג מקוצר פרטי: חיוג: חייג # + 0 עד 9 ודבר.

שיחה ממתינה: ניתן לאפשר לשלוחתך להתריע לך על שיחה נוספת שנכנסה לשלוחתך .
לשיחת חוץ: הפעלה 7311# – לבטול 7310#
לשיחה פנימית:  הפעלה 7321# – לבטול 7320#
ֿ

איפוס שלוחה ממצב שירות : ( עקוב אחרי , לא להפריע , מוסיקה וכדומה ) חייג 79# .

תכנות לחיצים בשלוחה חכמה : במצב שפופרת מונחת .

  1. לחץ על לחיץ PROGRAM – בדגם 7330 או על מתג MEMORY בטלפונים: 7130 / 7033 / 7030 .
  2. בחר לחיץ רצוי
    • חייג 0 + מספר קו חוץ רצוי 1( עד 6 ) .
    • חייג 1 + מספר שלוחה פנימית רצויה .
    • חייג 29 + מספר טלפון חיצוני רצוי .
  3. על לחץ AUTO DIAL
  4. החזר מפסק MEMORY למצב SET

document-pdf הוראות הפעלה מקוצרות למערכת KX-TES308

תגיות: , ,