הוראות הפעלה למרכזיית 308

הוראות הפעלה למרכזיית 308