הוראות הפעלה למרכזיה פנסוניק TDE100

להפעלת   השלוחה   לחץ   sp-phone   או   הרם   שפופרת

חיוג   פנימי   (אינטרקום) :   חייג   מספר   שלוחה   201-264   / 101-164   .

חיוג החוצה   (קווי חוץ) :     חייג   9   + מספר   הטלפון   הרצוי .

חיוג   למרכזנית :   0   או   שלוחת מרכזנית   .

קבלת   שיחה   פנימית / חיצונית :   לחץ   sp-phone   או   הרם   שפופרת   ודבר .

העברת   שיחה: שלוחה חכמה : לחץ   על לחיץ השלוחה או על TRANSFER + מספר   השלוחה   הרצויה והנח שפופרת .

שלוחה רגילה: לחץ flash +   מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .

הערה:   ניתן   לאחר   חיוג   מספר   השלוחה   להמתין   למענה   בשלוחה   ואז   להעביר מידע   על המתקשר , במידה והשלוחה לא   מעוניינת   לדבר   לחץ   לחיץ " העברה " וחזור   למתקשר . במידה   ואין   תשובה   לאחר   מספר   שניות ,   השיחה   תחזור .

הפעלת   החייגן   " נודניק " : ברגע   השמע   צליל   תפוס   לחץ   redial   החייגן   מבטל   את החיוג

ומנסה שוב , במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מס' שניות .

נורית   לחיץ   sp-phone   תהבהב   בזמן   ההמתנה   .

איתות : כאשר   שלוחה   פנימית   תפוסה   חייג   1   והמתן   למענה .

חנייה:     במצב   ששלוחה   פנימית   או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול   חוזר , במצב   פנוי   תקבל את קו החוץ או תקבל   צלצול בשלוחה הפנימית   אותה בקשת .

שיחת ועידה:    ניתן   לדבר   עם   שני   אנשים   בו   זמנית   פנימי / חיצוני .

שלוחה חכמה לחץ   conf   וחייג למנוי השני , לאחר מענה לחץ שוב conf  .

שלוחה   רגילה – לחץ flash +וחייג   למנוי השני , לאחר   מענה לחץ flash + + 3   ודבר .

 

עקוב אחרי7102 * (מיידי )או 7103*(אין מענה) או 7104 *(אין תשובה)או 7105* (אין תשובה/אין מענה) + מספר השלוחה+#

ביטול – *7100

לא להפריע:   שלוחה חכמה:   לחץ על fwd / dnd  +     1   . לביטול    Fwd / dnd+ 0 .

שלוחה רגילה:   חייג 7101 *   +   מספר השלוחה הרצויה .   לביטול 7100*    .

חיוג   מקוצר ( ספריה כללית ) :           חייג * *   ומספר   הקוד   000-999 .

חיוג   מקוצר פרטי חיוג : auto dail+* *+מספר תא או * * *+ מספר התא.

שיחה ממתינה:   ניתן    לאפשר לשלוחתך להתריע לך  על  שיחה נוספת שנכנסה לשלוחתך .

להפעלה   7311 * .   ( לבטול 7310* ) .

איפוס   שלוחה   ממצב שירות : ( עקוב   אחרי ,   לא   להפריע , מוסיקה   וכדומה ) חייג 790 * .

 

             תכנות   לחיצים   בשלוחה   חכמה :

  • א. במצב   שפופרת   מונחת לחץ על  Program.
  • ב. לחץ על הלחצן הרצוי במכשיר הטלפון .
  • ג. לתכנות שלוחה לחץ1 ( לדוגמא 101שלוחה ) .
  • ד. או29 לתכנות מספר מקוצר דוגמא( 903123456 (.
  • ה.  הקש מספר שלוחה או מספר מקוצר.
  • ו. לסיום לחיצה על לחצן AUTO DAIL STORE.

 

    ** ליציאה מהתכנות הרם שפרפרת והנח בחזרה.**     

תגיות: